Chào mừng bạn đến với Thiết bị y tế An Thịnh Phát!

Cảm ơn bạn đã sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Dịch vụ được cung cấp bởi Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Thịnh Phát – Việt Nam có địa chỉ văn phòng tại Số 77 Ngõ 6 P. Đặng Văn Ngữ, Trung Tự, Đống Đa, Hà Nội.

Bằng việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, bạn đang đồng ý với các điều khoản này. Vui lòng đọc kỹ các điều khoản này.

1. Giới thiệu CT TNHH xuất nhập khẩu An Thịnh Phát

Điều khoản dịch vụ này (sau đây gọi là “Điều khoản”) quy định các điều kiện và điều khoản áp dụng cho việc truy cập và sử dụng trang website thietbiyteanthinhphat.vn (sau đây gọi là “Trang web”).

2. Chủ sở hữu Trang web

Trang web được sở hữu và vận hành bởi Công ty TNHH xuất nhập khẩu An Thịnh Phát – Việt Nam (sau đây gọi là “An Thịnh Phát”).

3. Quy định chung 

Khi truy cập và sử dụng Trang web, bạn đồng ý tuân thủ và chịu ràng buộc bởi Điều khoản này. An Thịnh Phát có quyền thay đổi Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm cập nhật Điều khoản để nắm được các thay đổi mới nhất.

4. Quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung, hình ảnh, thông tin và tài liệu trên Trang web đều thuộc sở hữu trí tuệ của An Thịnh Phát hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho An Thịnh Phát. Bạn không được phép sử dụng, sao chép, tái sản xuất, phân phối, xuất bản, hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh từ nội dung trên Trang web, trừ khi được An Thịnh Phát hoặc các bên thứ ba đã cấp phép cho An Thịnh Phát cho phép rõ ràng.

5. Sử dụng Trang web

Bạn chỉ được phép sử dụng Trang web cho mục đích hợp pháp và không được sử dụng Trang web cho bất kỳ mục đích nào vi phạm pháp luật hoặc các quy định của pháp luật.

Bạn không được phép:

  • Sử dụng Trang web để phát tán hoặc truyền bá bất kỳ thông tin nào có tính chất phỉ báng, bôi nhọ, đe dọa, quấy rối, hoặc vi phạm quyền riêng tư của người khác;
  • Sử dụng Trang web để phát tán hoặc truyền bá bất kỳ thông tin nào vi phạm bản quyền, nhãn hiệu, hoặc các quyền sở hữu trí tuệ của người khác;
  • Sử dụng Trang web để phát tán hoặc truyền bá bất kỳ thông tin nào có tính chất lừa đảo, gian lận, hoặc gây hại;
  • Sử dụng Trang web để thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể gây hại cho Trang web hoặc hệ thống máy tính của An Thịnh Phát hoặc của người khác.

6. Liên kết đến Trang web

Bạn được phép tạo liên kết đến Trang web, nhưng phải tuân thủ các quy định sau:

  • Liên kết phải được tạo một cách trung thực và hợp pháp;
  • Liên kết phải dẫn đến trang chủ của Trang web;
  • Liên kết không được gây hiểu lầm rằng An Thịnh Phát hoặc Trang web liên kết với bạn hoặc doanh nghiệp của bạn.

7. Trách nhiệm của An Thịnh Phát

An Thịnh Phát không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng Trang web của bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Thiệt hại do lỗi kỹ thuật, sự cố hệ thống, hoặc các sự kiện bất khả kháng khác;
  • Thiệt hại do virus, phần mềm độc hại, hoặc các chương trình máy tính khác gây ra;
  • Thiệt hại do nội dung trên Trang web gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn ở nội dung sai lệch, thiếu chính xác, hoặc gây hại.

8. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Điều khoản này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng giữa các bên. Nếu không thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng, tranh chấp sẽ được đưa ra giải quyết tại Tòa án có thẩm quyền.

9. Luật áp dụng

Điều khoản này sẽ được điều chỉnh và giải thích theo pháp luật của Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

10. Điều khoản chung

Nếu bất kỳ điều khoản nào trong Điều khoản này bị vô hiệu hoặc không thể thi hành, thì điều khoản đó sẽ được loại bỏ và các điều khoản còn lại sẽ vẫn có hiệu lực và thi hành.

An Thịnh Phát có quyền chấm dứt việc truy cập và sử dụng Trang web của bạn nếu bạn vi phạm Điều khoản này.

Bạn đồng ý rằng An Thịnh Phát có quyền sửa đổi hoặc thay đổi Điều khoản này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm cập nhật Điều khoản để nắm được các thay đổi mới nhất.